TACK ALLA DELTAGARE I KONFERENSEN!

Den 21 september arrangerar Intercult/ Europa Direkt Intercult konferensen The Future of the European Project: White Paper and the importance of Culture for the EU.

Konferensens deltagare ska diskutera kulturens roll i vårt framtida Europa och hur vi kan kanalisera vårt kulturarbete för att stärka EU projektet. Bland konferensens talare finns bland andra Johan Wullt (European Commissions representation i Sverige) och Cristina Da Milano (ECCOM & Culture Action Europe). Konferensen arrangeras tillsammans med Europakommissionens representation i Sverige på Europahuset i Stockholm.

Konferensen hålls på engelska, diskussionerna förs på engelska och svenska.

Europakommissionen bjuder på lunch

TALARE

PROGRAM KONFERENS 21 SEPTEMBER

LADDA NER INBJUDAN TILL KONFERENSEN HÄR (pdf)

Mer om konferensen:
EU som gemensam union ska värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och europeiska kultursamarbeten är något av det viktigaste att satsa på för att uppnå en känsla av gemenskap. Vi måste lära oss att hantera den komplexa mångfalden, möta det okända med öppet hjärta. Det är en utmaning för politiker, det är en utmaning för kultur. Väljare har en viktig roll att spela i Europas framtid! Vad har kulturen för roll i kristider? Hur kan kulturen bidra till ökad kommunikation i Europa? Kulturen har en given plats i den europeiska kampen för sammanhållning. Men sammanhållning, gemensam identitet och social inkludering bygger på en grundläggande trygghet. Europa måste prioritera social tillväxt framför enbart ekonomisk.

Vad är då kulturens roll för att skapa ett hållbart Europa? Att höja människors kulturella kompetens, vårt kritiska tänkande och vår samarbetskompetens, vår öppenhet för mångfald och nyfikenhet är grundläggande för att lyckas utveckla ett hållbart samhälle där tillit, mänskliga rättigheter och välbefinnande kan ta form. De val vi gör idag kommer att påverka vilken form förändringen av Europa tar i framtiden. Europa har avgörande materiella och kulturella förutsättningar för att bygga en hållbar framtid. Vi måste investera i dem nu.

Läget i Europa 
De utmaningar som Europa står inför är unika och kan inte jämföras med det som varit förr. Människor lever längre, naturtillgångar försvinner och jobben räcker inte till. Sedan 2008 har det förklarats som att Europa befinner sig i en kris, den värsta sedan 1929, och man har försäkrat medborgarna om att det kommer bli bättre. Dock har verkligheten motbevisat detta.

Mycket av utvecklingen i EU har inte varit förankrat bland medborgarna.
På många håll råder det en känsla av att EU inte har gett sina medborgare det de vill ha. Populismen växer i största allmänhet, medlemsländer sluter sig kring nationella frågor och politiska partier väljer att bygga sin styrka på rädsla för det okända och på nationalism. Människor vill ha enkla svar på komplicerade frågor och det handlar inte om mer eller mindre information om EU utan snarare om den ekonomiska situationen på den alltmer osäkra arbetsmarknaden.

Kommissionens arbetsprogram för 2017 har fokus på att ta itu med de största av de utmaningar EU står inför i dag. 2016 förklarade Jean-Claude Juncker att ”vi i lever i en krävande tid och måste arbeta hårdare på att skydda och försvara EU-medborgarna och sätta dem i centrum”. Därför arbetar EU kommissionen efter tydliga och fokuserade prioriteringar så som ökade investeringar och sysselsättning, magrationshantering  arbetet mot klimatförändringar och kampen mot terrorism. Arbetet fortsätter 2018 och framåt med Europaparlamentsvalet 2019 som en mycket viktig händelse mitt i det politiska arbetet. Som en engagerad kulturaktör tycker vi på Intercult att kultur ska finnas i hjärtat av den offentliga debatten och beslut. Vi tror på Europa som säte för hållbart och demokratiskt samhälle. Vi arbetar med att erbjuda platser för utbyte av idéer, möjligheter och debatter som förbättrar vårt dagliga liv.

Men vad tycker vi som jobbar med kulturen i Sverige?
Välkommen att prata om kulturens framtid i Sverige och Europa tillsammans med oss den 21 september på Europahuset!

The 60th anniversary of the Rome Treaties and the European project gives an opportunity to celebrate the positive effects of the EU. At the same time Brexit and EU-critical movements are raising questions about the benefits of the union. In the “White paper on the future of Europe”, the European Commission presents five scenarios for the future of EU. However, culture is not included in any of these scenarios, which means that the publication is missing an important link between the society and the policy makers. This is why cultural organizations and civil society around Europe need to define the role of culture in future Europe and discuss how culture can help to strengthen the European project.
The seminars will be held in English, discussions in Swedish and English.