INTERCULT presenterar en historia om något som varenda en i Stockholm behöver varje dag – dricksvatten. Vad händer med vattnet i Mälaren när Stockholm växer och havet stiger?  

Här hittar du konstverk som handlar om hur globala klimatförändringar påverkar dig, där du bor och lever. Kom hit, samtala, lyssna eller bara betrakta.   

 

VIKTEN AV VATTEN – TINA ESKILSSON

Verket består av stora vattendroppar på en lina. Genom dropparna syns en uppochnedvänd spegling av omgivningen. Besökarna bjuds under dagens lopp in till samtal om vattnet och får hjälpa till att fylla och hänga upp ett växande antal droppar intill det strömmande vattnet under kajen. (Tid och plats tillkännages inom kort)

Om Tina Eskilsson:

Konstnären Tina Eskilsson arbetar sedan lång tid tvärvenskapligt med vatten. Hennes konst aktiverar oftast besökaren till delaktighet. Vid sidan om konstutställningar och offentliga gestaltningsuppdrag har hon har genomfört ett stort antal vatteninstallationer i Sverige och runt om i världen.

 

ONGOING REALITIES

OR:s konstverk för Turning The Tide har ett koreo-etnografiskt förhållningssätt där de letat efter berättelser om platsen, relaterade till miljöfrågor om vatten och klimat runt omkring Slussen i Stockholm. Konstverket fördjupar sig i en kombination av berättelser, förnimmelser och egna upplevelser, i vad de kallar en performativ installation. OR undersöker hur stadsplaneringen, framtida vattennära planering, social identitet och hållbarhet utspelar sig på platsen och vad vi skulle kunna göra med dessa berättelser för att få ohörda röster eller perspektiv att ta plats i förändringen på denna centrala plats i staden. (Tid och plats tillkännages inom kort)

Om OR:

Anna Näsström och Johan Bandholtz bildar koreografduon Ongoing realities (OR) som undersöker dans och koreografi i mötet med digitala tekniker såsom Motion Capture, animation, VR, AR och AI. OR skapar mångsinnliga upplevelser för både scenrum och andra platser. Deras arbeten har visats och vunnit pris på Stockholm Fringe Festival både 2022 och 2023 samt har även visats på bland annat Kulturhuset Stadsteaterns digitala innovationsfestival; på Konstmuseet i Skövde under Riksteaterns evenemang Teknologi och skapande; på den svenska paviljongen under Tanzmesse i Düsseldorf 2022 och på tidningarna Modern Psykologi och Forskning och Framstegs evenemang Hjärndagen. 2023 öppnade de invigningen av Tempo Dokumentärfestival

Eventet är en del av det internationella konstprojektet Turning The Tide, som stöds av Kreativa Europa.