EU-kommissionen har nu öppnat en utlysning som handlar om att förbereda inför ett mobilitetsstöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Stödet är tänkt att ingå i den kommande programperioden för Kreativa Europa 2021−2027 och ska stärka den internationella rörligheten för konstnärer och kulturarbetare.

De särskilda målen för utlysningen är:

  • att utforska och analysera förutsättningarna för att skapa ett stödsystem för individer att engagera sig i mobilitetsprojekt över gränserna
  • att föreslå och testa ett stödsystem för mobilitet för konstnärer och andra professionella inom kultursektorn
  • att formulera slutsatser och rekommendationer

Läs mer på Kulturrådets hemsida.