Ta del av utställningen Europa – Humanisternas arv mellan den 6 – 9 september!

Utställningen introducerar flera enastående och inflytelserika, om än inte så välkända, humanister, vilka har valts ut av Europa Humanistica under ledning av Wiens universitet och Österrikiska Vetenskapsakademien. Varje land i Europa hade sina humanister – akademiker, författare, konstnärer och vetenskapsmän – som utbytte idéer och tankar som än idag utgör europeiska värderingar: alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet och religion, individens frihet, demokrati och kritiskt tänkande.

Humanisterna kommer från 20 europeiska länder där Sverige representeras av Erik Dahlbergh och Anders Spole.

Utställningen finns på plats mellan den 6-9 september på Medborgarskolan, Hagagatan 23A i Stockholm. Observera att utställningen kommer att plockas ihop 13:00 den 9 september.

Arrangör: Europa Direkt Intercult, EUNIC – European Union Institutes for Culture och EU-kommissionen i Sverige, Medborgarskolan Stockholm