Intercult främjar hållbarhet inom konst och konsthantverk i nytt europeiskt samarbetsprojekt

Syftet med projektet E-ART är att underlätta omställningen till ett klimatneutralt samhälle genom att stödja professionell och personlig utveckling bland konstnärer. Vi vill hjälpa konstnärer inom alla former av konsthantverk att förvärva nya färdigheter inom miljömedvetenhet och hållbart skapande. Projektet pågår 2023-2025 och stöds av Europeiska Unionens utbildningsprogram Erasmus+.

EU har som mål att bli koldioxidneutralt till år 2050, vilket ställer stora krav på omstrukturering av alla delar av samhället. Även inom konstvärlden står vi inför många små och stora utmaningar i övergången till mer hållbar verksamhet. Konstnärer arbetar ofta med okonventionella metoder och material med många leverantörer och arbetsgivare. Kostnaderna för att slänga och köpa nytt material, institutionell uppbackning, samverkan mellan olika parter och tidsbrist kan därför stjälpa den bästa av intentioner

Under E-ART kommer vi att utveckla en läroplan i hållbar konst med både praktik och teori som fokuserar på lokala behov och möjligheter. Läroplanen implementeras sedan i digitala och fysiska konstlabb runt om i Europa. 

Det här händer nu

  • 18/01/2024 och 20/02/2024 anordnade Intercult två rundabordssamtal med samlade representanter för de svenska konstnärliga lärosäten där vi siktar på att introducera läroplanen 2025-2026. Utöver lärare och ledare för utbildningsprogram deltog också yrkesverksamma konstnärer och representanter för ideella föreningar, kollektiv och institutioner. Samtalen leddes av Annika Bromberg; scenograf, kostymdesigner och European Climate Pact Ambassador. 
  • I mars 2023 publicerades Sustainable Art Practices Handbook på E-ARTs hemsida . Handboken samlar 30 praktiska internationella exempel på hållbart skapande i EU, med allt från stenhuggeri till utomhusfestivaler.

Mer info kommer snart, uppdateringar sker både här och via Intercults sociala medier.