Delta i en enkät som handlar om vilka behov du som konstnär eller kulturaktör har när det gäller mobilitet. Enkäten är en del av en förstudie som bl.a. Goethe-Institut fått i uppdrag att göra för att förbereda inför ett framtida mobilitetsstöd. Stödet är tänkt att ingå i den nya programperioden av #KreativaEuropa som startar 2021.

Delta i enkäten här!

Deadline: 25 februari 2019.