Kreativa Europa har fått ett nytt deltagarland i form av Kosovo. Kosovo är det sista av de sex länderna på västra Balkan som ansluter sig. Överenskommelsen ska nu ratificeras av Kosovos nationalförsamling – efter det kan kulturorganisationer från Kosovo söka stöd inom Kreativa Europa och ingå som partners i samarbetsprojekt!

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.