Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Kan kultur skapa förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

Talare:

  • Iwona Preis (Intercult)
  • Jan Rydén ( Om projektet Alleborgarrätten, Expert på urbanism och kulturyttringar i offentliga miljöer, KTH)
  • Viktoria Nguema & Simon Strömberg (Om projektet Äga Rum och Kreativa platser, Kulturrådet)
  • Frida Wikström (Om projektet Allumé Paris © Stockholm,)
  • Åsa Jungnelius (Om projektet Residence- In-Nature. Residence-in-Nature)
  • Eva Arnqvist (Om projektet Ett rum med utsikt)PROGRAM