Efter ett antal förfrågningar från allmänheten, Europaparlamentet och vissa EU-länder har kommissionen beslutat att utreda hur EU:s sommartid fungerar för att se om något behöver ändras.

EU-kommissionen utlyser därför ett samråd tillsammans med alla EU-medborgare med syftet att få in synpunkter från allmänheten, intressenter och EU-länderna på de nuvarande reglerna för sommartid och eventuella ändringar. Samrådet är öppet 4 juli till den 16 augusti 2018.

Lämna din åsikt här!

Läs mer.