Vill du veta mer om Europaåret för kulturarv? EU Publications Office listar vilka publikationer där du kan läsa mer om Europaåret för kulturarv i sitt nyhetsbrev. Några av publikationerna som de tipsar om är Multilingual education in the light of diversity, Access to culture in the European Union och statistik från Eurobarometern: Cultural Heritage – a data set.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/404b34d1-ef63-11e6-8a35-01aa75ed71a1/

Publikationerna kan du läsa online eller beställa via EU Publications Office.

Läs mer om EU Publications Office här!

Prenumenera på EU Publications Office nyhetsbrev här!