EU-kommissionen utlyser en ansökan för organisationer som arbetar med forskning, undervisning och kommunikation inom området Europastudier.

De europeiska dokumentationscentrumen (EDC) hjälper Europeiska kommissionen att förmedla information om Europeiska unionen och att förbättra kommunikationen med medborgarna, framför allt med den akademiska världen på lokal och regional nivå, samt att tillhandahålla enhetlig information om EU och om kommissionens politiska prioriteringar.

De europeiska dokumentationscentrumen har följande mål:

a) Att uppmuntra och underlätta studier och forskning om EU:s politik, initiativ och verksamhet.
b) Att ge sakkunniga råd vid sökandet efter information och dokument om EU.
c) Att anordna och främja debatter om EU, framför allt medborgardialoger och andra evenemang som anordnas av representationen.
d) Att ha ett nära samarbete med Europa direkt-kontoren (EDIC) och hjälpa det lokala samhället att knyta kontakter med olika dimensioner av EU.
e) Att utarbeta nätbaserad information och vara aktivt på nätet.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Vänligen notera att denna inbjudan är öppen och utan tidsfrist men i slutet av september kommer vi att granska de intresseanmälningar som vi har fått före den 14 september 2018.