RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE – DROGA OD HOBBY DO ZAWODU

 

Jak to się zaczęło i dlaczego działamy?

Haft to nie tylko haft, a gotowanie to nie tylko potrawa! Dziś́ myślimy o tradycyjnie kobiecych zgromadzeniach wokół rzemiosła głownie pod kątem ich efektów końcowych, zapominając, że w kulturze ludowej były one również̇ wykorzystywane do podtrzymania ważnego budowania społeczności i siostrzanych wspólnot. Ten aspekt zainspirował międzynarodowy projekt Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change.

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change to przedsięwzięcie, które powstało, by wspierać najbardziej wrażliwe grupy społeczne – szczególnie zaś artystki i aktywistki – w czasie pandemii i po niej. Tworzony przez kobiety oraz inspirowany społeczną i artystyczną działalnością kobiet projekt łączy tradycję z nowymi technologiami.

Naznaczona restrykcjami „nowa normalność” przyniosła ważną zmianę społeczną: osobiste kontakty coraz silniej zastępowane są relacjami wirtualnymi. To w wielu osobach wzmaga poczucie izolacji i utraty – ale warto pamiętać, że nowe technologie oferują też określone szanse… Na zastaną sytuację Creative Waves szuka remedium, odwołując się do materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ułatwiając różnym jego elementom odnalezienie się w nowej, zdigitalizowanej rzeczywistości. Haftowanie czy zielarstwo były kobiecymi zajęciami dobrze znanymi kulturze ludowej – współcześnie mogą one ułatwić podtrzymanie więzi międzyludzkich oraz stać się punktem wyjścia dla wzmacniania zasięgu kobiet w kreowaniu społecznej i artystycznej zmiany.

W ramach projektu w mniejszych miejscowościach Polski, Szwecji i Kaliningradu, a także online, przeprowadzane są spotkania m.in. z lokalnymi twórczyniami i działaczkami, których rezultaty posłużą do stworzenia narzędzi, jakie zostaną zebrane w przewodniku bazującym na doświadczeniu i analizie. Przedsięwzięcie dociera do artystek i aktywistek działających w różnych miejscach, wspiera budowanie sieci połączeń między nimi oraz uczy prezentacji swojej działalności w Internecie.

Centralnymi motywami szwedzkiej odsłony projektu jest tatrzańska i skandynawska róża malowana na tkaninach oraz rękodzieło artystyczne z filcu, materiału wykorzystywanego od wieków również w Polsce i Skandynawii. Te charakterystyczne elementy kultury ludowej posłużą nam za bazę do dalszych działań.

 

Na pierwszym spotkaniu uczestniczki i prowadzące spotkania artystki podzielą się̨ doświadczeniami i przemyśleniami na temat swojej twórczości. Porozmawiamy o wyzwaniach jakie Waszym zdaniem istnieją̨ dzisiaj w rękodziele artystycznym, a także w marketingu cyfrowym. W marcu i w kwietniu zapraszamy na bezpłatne warsztaty malowania tkanin i filcowania biżuterii. Ostanie spotkanie, w maju, będzie treningiem podstawowych umiejętności marketingowych w mediach społecznościowych.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

 

PROGRAM SPOTKAŃ

Kobiece inspiracje

Data: Sobota 26 lutego 2022

Godzina: 14.00 – 18.00
Miejsce: siedziba Intercult, Nytorgsgatan 15 A, Sztokholm
Język: polski (główny język spotkania) i szwedzki

Uczestniczki zapraszamy na mały posiłek!

 

Pierwsze spotkanie, na którym chcemy wspólnie porozmawiać na temat możliwości osobistego
rozwoju jakie mogą dać umiejętności rękodzielnicze, z inspirującymi prelekcjami polsko- szwedzkich artystek, odbędzie się w sobotę 26 lutego o godzinie 14.00- 18.00 w siedzibie Intercultu. Na spotkanie zapraszamy Panie mieszkające w Sztokholmie i okolicach, zajmujące się twórczością artystyczną z wykorzystaniem tradycyjnych technik.

Uczestniczki i prelegentki podzielą się swoimi doświadczeniami, opiniami i przemyśleniami na tematy: jakie wyzwania Twoim zdaniem istnieją̨ dzisiaj w sztuce i rękodziele artystycznym? Jaka wiedzę posiadamy w zakresie technologii cyfrowej i marketingu? O czym chcesz dowiedzieć się więcej?

Iwona Preis Dyrektorka organizacji Intercult w Sztokholmie (lider projektu) zaprezentuje inicjatywę̨ Baltic Sisterhood of Change. Artystki i liderki spotkań Halina Rosa i Wiesława Tokarska podzielą się swoim doświadczeniem, zaprezentują̨ projekty i materiały i opowiedzą̨ o swojej drodze od hobby, przez projektowanie, do zawodu.

Jeśli jesteś zainteresowana udziałem, wyślij e-mail
na adres info@intercult.se „Zglaszam udział w spotkaniu 26 lutego”, podając imię, nazwisko, telefon i rodzaj wykonywanego rękodzieła. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, będziemy potwierdzać zgłoszenia.

Zacznijmy tworzyć razem!

 

 

 

Warsztat 1: Projektowanie tkanin z inspiracjami ludowymi

Termin: Sobota 26.03.2022 godzina: 14.00 – 18.00

Róże jako tradycyjny wzór góralski i skandynawski. Uczestniczki podczas warsztatów będą̨ ręcznie malować tkaninę. Halina Rosa jako lider artystyczny zaprezentuje róże w swoim wzornictwie, i pokieruje procesem twórczym uczestniczek warsztatu.

Warsztat 2: Projektowanie biżuterii wełnianej z inspiracjami ludowymi

Termin: Sobota 23.04.2022 godzina: 15.00 – 18.00

Uczestniczki podczas warsztatu będą̨ mogły zaprojektować i wykonać biżuterie artystyczną̨ robioną̨ ręcznie metodą̨ filcowania wełny. Wiesława Tokarska jako lider artystyczny, zaprezentuje filc w swoim wzornictwie oraz pokieruje procesem twórczym uczestniczek warsztatu.

Warsztat 3: Wykorzystanie umiejętności cyfrowych w marketingu

Termin: Sobota 21.05.2022 godzina: 15.00 – 18.00
Pixie Hård av Segerstad i Josefin Holmström z Intercult w Sztokholmie podzielą się informacjami na temat bezpiecznego korzystania z platform cyfrowych i korzystania z różnych kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram ), narzędzi marketingowych i logo.Rozwijanie umiejętności cyfrowych uczestników – uczestniczki mają szansę stworzyć własna reklamę w mediach społecznościowych

Disclaimer

This publication has been funded by the Council of the Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (PSF).

The CBSS does not make any warranties with respect to the accuracy or completeness of the information in this publication. The views, findings, interpretations and conclusions expressed in the publication are those of the author(s) and do not necessarily represent the official position of the CBSS.