Kulturpolitik som fredspipa i internationella relationer 15/10

2018-09-25T13:10:59+00:00

Access Europa bjuder in till panelsamtal den 15 oktober.

Plats: Intercults kontor (Nytorgsgatan 15 A)
När: 15 oktober 15.30 – 17.00

Kultur är en viktig del i EU:s internationella förbindelser. 2016 beslutade EU-kommissionen om en strategi med syfte att uppmuntra kulturellt samarbete mellan EU och unionens partnerländer, samt gynna en världsordning som bygger på fred, rättssäkerhet, yttrandefrihet, ömsesidig förståelse och respekt för grundläggande värden. Hur fungerar det i praktiken? Är det möjligt att använda sig av kultur för att skapa en fredligare värld? Välkommen!

Medverkande: Rani Kasapi, enhetschef för konstarterna på Kulturdepartementet, Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog på Svenska Institutet och Elin Rosenström, ansvarig för Kreativa Europa Desk på Kulturrådet. Fler namn tillkommer.

Anmälan görs här.