Inom ramen för projektet Theatre In Palm och i samarbete med Konträr presenterar Intercult vårens tredje Theatre Movement: Nattiné med Daisies Varieté under Kulturnatt Stockholm den 20 april.

Daisies Varieté’s Archive The Museum kombinerar underhållning, engagemang och den tidslösa lockelsen av tusenskönor. – Du kommer att ‘the time of your life’!

Within Konträr’s new concept – Nattiné, we let an artwork that is described as challenging meet the audience in an intimate way. The concept has arisen from a longing to create a contemporary art salon, where artists and visitors meet to experience culture beyond the comprehensible.

Late in the evening, after all performances and dinners have ended, we invite you to an extraordinary and exclusive experience to enjoy with your clients or colleagues. Daisies Varietié’s The Museum is no ordinary museum. It’s not just about the original costumes, gold records and so many other wonderful items of memorabilia – it’s about you!

Walk in the footsteps of Daisies. Our educated guides will lead you through the museum, taking you on a journey through Daisies’s incredible career. Learn about their rise to fame, the creation of their timeless hits, costumes and the global phenomenon they are today. This exclusive night Daisies opens the Archive just for you and digs out forgotten artifacts, unforgettable shows from the catacombs. They invite avatars and ancient choir singers from Daisies’ original evenings. Unlock a world of entertainment as you and your guests immerse yourselves in the magic of Daisies.

After the guided tour, it’s time to dive into the interactive aspects of the museum. Imagine yourself as the next member of Daisies. Feel the excitement as you join them in song and dance. The possibilities are endless within the vibrant and interactive atmosphere of Daisies The Museum.

THE FULL DAISIES EXPERIENCE that combines entertainment, engagement, and the timeless allure of Daisies. – You will have the time of your life!

Om gruppen:
Daisies Varieté är en scenkonstgrupp baserad i ett annat universum som skapar omslutande potpurri och immersiv cabarey – ett minne, ett tillstånd och en tillfällig lounge men även en plattform för det spontana, fragmentariska och ofullkomliga.

Medverkande:
Adrian Kautsky
Amanda Lebert
Selma Kjellsson
Chris Staudinger
Julia Cechal
Eira Fröjdh
Liza Tegel

Om evenemanget:
När? 20 april 2024
Tid:  21.00 – 00.00
Pris: Gratis
Längd: 3 h
Adress: Östgötagatan 33
Närmaste station: Medborgarplatsen

Om Konträr:
KONTRÄR är en programmerande scen för nyskapande och experimentell kontemporär teater. KONTRÄR presenterar världspremiärer, internationella gästspel, nationella samproduktioner, konceptuella shower, happenings, samtal och konserter

Om Theatre in Palm:
Theatre in Palm (2022-2025) är det första plattformsprojektet från Kreativa Europa avsett för scenkonst. Projektet samlar 12 partnerorganisationer från hela Europa i samarbetet kring och skapandet av en internationell och interkulturell teaterplattform. Utöver att hjälpa enskilda nyetablerade scenkonstnärer att navigera vidare i sin karriär syftar projektet till att hjälpa den europeiska teaterscenen att återhämta sig efter pandemin genom att skapa en ny europeisk teaterplattform. Theatre in Palm riktar sig även till teaterorganisationer, fria grupper, producenter, konstskolor etc. Projektet ser till att dessa får kontakt med nya scener, hittar ny publik och blir en del av den nya europeiska teaterrörelsen.

Projektet koordineras av Turku Arts Academy i Finland. Utöver Sverige deltar kulturorganisationer och teatrar från Italien, Irland, Spanien, Portugal, Nederländerna, Grekland, Belgien, Cypern, Rumänien och Bulgarien. Läs mer om Theatre in Palm här.

 

Medfinansieras av Europeiska Unionen.