Samtal om konstnärlig frihet och demokrati i Sverige & Europa

2019-01-09T12:03:26+00:00

Intercult och Riksteatern bjuder in till samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och demokratins tillstånd i Sverige och Europa.

Kulturpolitiken verkar ha blivit ett slagfält i polariseringens och populismens tid. Exempel kan hittas i Italien, Österrike, Spanien, Ungern och Polen och Danmark. Även i Sverige har kulturpolitiken blivit en hetare fråga med tydligare ideologiska skillnader. I ett sådant scenario kan både finansieringen av kulturen (form och innehåll) samt mångfalden av uttrycksformer och konstnärlig frihet omdefinieras på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan. Här är utvecklingen på EU-nivå högst relevant. Inför det kommande EU-valet är det dessutom oklart hur det kommande EU-parlamentet kommer att ställa sig till kulturfrågan. Välkommen till en eftermiddag med diskussioner om EU, konstärlig frihet och demokrati!

13.00 – 13.50 Inför Europaparlmentsvalet
Ett panelsamtal om det kommande EU-valet och hur sammansättningen i parlamentet kan förändras. Hur kan det komma att påverka kulturpolitiken?
Medverkande: Bodil Valero, EU-parlamentariker Miljöpartiet, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker Liberalerna. Fler namn tillkommer.

14.00 – 14.50 Den konstnärliga friheten: var finns skyddet?
En diskussion om hur den konstnärliga frihetens framtid ser ut. Hur ser det juridiska skyddet ut?
Medverkande: Yamam Al-Zubaidi, Riksteatern, Anna Livion Ingvarsson, Svenska Pen. Fler namn tillkommer.

15.00 – 16.00 Vad kan/bör göras i Sverige?
Hur ser tillståndet för svenska organisationer ut i dagens kulturpolitiska klimat och vad kan vi vänta oss framöver?
Medverkande: Magnus Aspegren, Riksteatern, Iwona Preis, Intercult och Robert Nilsson Kulturdepartemente

Läs mer om evenemanget här.

Läs mer om Folk och Kultur här.