Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU.

Under året 2022 kommer hela EU engagera sig i frågor som rör unga:

  • belysa hur de gröna och digitala övergångarna inom EU erbjuder möjligheter för unga, stödja unga, speciellt de  med begränsade möjligheter att få relevant kunskap och bygga kompetenser
  • få unga att få bättre förståelse för olika möjligheter som finns tillgängliga för dem och synliggöra ungdomspolitiken i EU.

I år har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF ) rollen som nationell samordnare och kommer under året att anordna samt uppmuntra till evenemang och kommunicera och rapportera om året.

#EuropeanYearOfYouth
Ta reda vad som Europaåret för unga 2022 kan erbjuda dig på → Europeiska ungdomsportalen !