Intercult presenterar under hösten en serie där vi redogör för innovativa metoder som syftar till social inkludering. Vi lyfter olika aktörer och organisationer som via konstnärliga processer arbetar med angelägna samhällsfrågor och verkar för social hållbarhet.

Läsandet som metod för social hållbarhet presenteras av Läsfrämjarinstitutet!

Läsfrämjarinstitutet (LFI) driver Läslandet som ger barn ordets makt och en arena att agera på. Det startade 2015 som ett initiativ av Assyriska föreningen. Sedan 2018 är det fristående organisation som verkar för ökad demokrati och social hållbarhet. Det görs genom läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet. Barn och deras vuxna är med och gestaltar en bok i 4-dimensionell högläsning. Denna metod består av boken, berättarrösten, improvisationsteater – där karaktärerna kommer till liv och deltagarnas medskapande. Stor tonvikt läggs på representation och utjämnande av makt. Genom upplevelsebaserad inlärning blir barn och deras vuxna rustade med språk, kultur och bildning vilket är avgörande för ett samhälles välmående och social inkludering.

Medverkar gör Marlen Eskander, grundare av Läsfrämjarinstitutet och Lena Lago, effektutvärderare från Institutet för sociala effekter.

Datum: Onsdag 27 November
Tid: Kl 16.30 – 18.00
Plats: Intercults lokaler, Nytorgsgatan 15A, Stockholm

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver föranmälan. Anmäl dig på info@intercult.se

Detta tillfälle är en del av en serie där Intercult bjuder in till informationsträffar, workshops och metodpresentationer som pågår under hösten 2019.