I-portunus är ett pilotprojekt från Kreativa Europa (EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna), ett nytt mobilitetsstöd med syfte att främja rörlighet i Europa för den kulturella sektorn. Detta är det första EU-finansierade programmet i sitt slag, och kulturkommissionär Tibor Navracsis har uttryckt betydelsen som programmet kan komma att ha vad gäller relationsbyggande över landsgränserna.

I år fick 343 konstnärer och kulturarbetare inom inom bild, form och scenkonst stöd att tillbringa 15 till 85 dagar utomlands. Budgeten för I-Portunus under 2019 var 1 miljon Euro.

Planen är att I-portunus mobilitetsstöd ska fungera som förberedande inför kommande Kreativa Europa-program. Av de som fått stöd i år under pilotperioden ska all dialog kring projektet och alla resultat samlas ihop, och en budget på 1,5 miljoner Euro kommer att användas nästa år för I-Portunus och kommer senare att fungera som underlag till vad som föreslås inför den nya programperioden för Kreativa Europa 2021-2027.

Läs mer på I-Portunus hemsida HÄR!