I början av projektet genomförde partnerna en nationell kartläggning av sina målgruppers behov och intresse för användningen av digitala verktyg inom sina arbets- och intresseområden. Resultaten samlades i en gemensam rapport för de 4 partnerorganisationernas länder. Baserat på resultaten av den europeiska kartläggningen hade partnerna identifierat specifika grupper av konstnärer och vuxenutbildare som de var intresserade av att få med i nästa fas av projektet. Dessa gruppers kunskapsbehov har identifierats och utgjorde en grund för de fortsatta aktivisterna. Sammanfattningsvis använder de flesta av partnernas målgrupper digitala verktyg i viss utsträckning, men det finns en viss variation i de specifika verktygen och vilken typ av organisation eller institution som använder dem. Bland de inkluderade målgrupperna användes digital teknik mest som ett sätt att distribuera material eller som ett sätt att få kontakt med antingen en publik eller konsumenter genom sociala medier eller onlinemöten för personalen. De flesta av målgrupperna har mycket begränsade förkunskaper och kompetens kring användning av digital teknik och många av dem saknar också tillräckligt med resurser för att investera i nödvändig infrastruktur etc för att utveckla sin användning av digital teknik. En vanlig motivation för målgrupperna att använda och utöka sin kunskap och kompetens inom digital teknik är möjligheten det ger att nå nya grupper av människor. I kartläggningen presenteras resultaten land för land.

 

Bridging Digital mapping