Välkommen till utställningen ’Kluven’ av Brynhild Bye-Tiller (NO), Dina Abu Hamdan (DK/JO), Emma Hirsk (SE/IE), och Katarzyna Piórek (SE/PL) som deltar i projektet Woven Network Nordics. Woven Network Nordics skapar ett säkert rum för stöd, solidaritet och samarbeten för kvinnliga konstnärer runt om i Europa. Projektet och utställningen arrangeras av Intercult med stöd från Nordisk Kulturfond. I samarbete med Studio 44.

De fyra nordiska konstnärerna som sedan mars har arbetat tillsammans i Woven Network Nordics, presenterar på ett kreativt och mångsidigt sätt sina tankar om kvinnor och pandemin. Konstnärerna utforskar och visar upp potentialen i den interdisciplinära, inkluderande och socialt engagerande, konstnärliga synen på ett viktigt ämne i samhällsdebatten.

Varmt välkomna till vernissagen på fredag 24 september 17–22 på Studio44. Parallelt med ’Kluven’ öppnar också utställningen WTITP’ av Sebastian Nordbeck och Max Olofsson i galleriets lokaler.

Välkommen!