Kreativa Europa är EU-kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna vars huvudsakliga uppgift är att skydda och utveckla Europas kulturella mångfald och kulturarv.  Programmet är indelat i två delprogram: media och kultur. Inför 2020 har Kreativa Europa publicerat en rapport med prioriteringar och riktlinjer inför det kommande året.

Bland prioriteringarna för Kultur inför 2020 så kommer de allmänna målen om att skydda den kulturella mångfalden och att stärka konkurrenskraften inom Europas kulturella sektor att fortsatt gälla. Eftersom att nästa Kreativa Europa är 2021-2027 så innebär det att 2020 är det sista året inom nuvarande programmet, och därför kommer programmet även bana väg för det kommande.

Vad gäller bidrag kommer stöd att ges till bland annat europeiska kulturhuvudstäder, till litterära översättningsprojekt och till ökat samarbete mellan internationella organisationer. Den mest betydande delen av budgeten kommer att gå till att stödja europeiska samarbetsprojekt, något som verkar ha haft en låg utveckling. Utöver att stödja redan existerande insatser så beskrivs två nya inför 2020: Circulation of European Arts och Sectorial support to the Theatre sector. Sammanfattningsvis ska riktlinjerna för 2020 vara att stärka kulturella och kreativa aktörer på europeisk nivå. Arbetet med olika aktörer från andra EU-länder samt med internationella organisationer så som UNESCO kommer att fortsätta. En fortsatt dialog med musiksektorn kommer också att hållas, genom Music Moves Europe .

Ta del av hela rapporten från Kommissionens hemsida här.