Måndagen den 23:e september var Europa Direkt Intercult på seminarium i Europahuset. De medverkande var EU-minister Hans Dahlgren, chefen för EU-kommissionens representation i Sverige, Katarina Areskoug Mascarenhas, samt Europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Evin Icir (S). Samtalet handlade om den kommande utfrågningen av kommissionskandidaterna. Vår svenska kommissionärskandidat Ylva Johansson kommer att frågas ut av Europaparlamentet den 1 oktober.

Det pratades om den nya EU-kommissionen samt om de svenska EU-prioriteringarna. Det diskuterades också om vice-ordförande kommissionsportföljen ”försvara den europeiska livsstilen” med fokus på migration och om den kan vara problematiskt uttryckt. Ämnen som verkar komma att prioriteras både från svenskt EU-håll och från Ursula von der Leyen-kommissionens håll är klimatet och demokratiska principer. Under samtalet kom jämställdhet upp som en viktig aspekt och de medverkande kom överens om att en jämställd kommission sänder helt rätt signaler.

Det blev ett intressant panelsamtal och det framkom att de medverkande tror att Ylva Johansson kommer göra ett bra arbete som kommissionär, trots hennes tunga portfölj och trots att Europaparlamentets utfrågningar med sannolikhet kommer att bli väldigt tuffa. De båda europaparlamentarikerna erkände att de röstade ja till von der Leyen, och den sista frågan var huruvida de tror att kommissionen kommer att röstas igenom med de namn som står just nu? Ja, svarade Evin Incir, pass svarade Fredrick Federley. Det ska bli spännande att se hur utfrågningarna ter sig längre fram i oktober.