”Skapa Scenkonst med VR” kursen som Intercult håller under våren 2023 som startade med en tvådagars workshop på SITE – Production Centre for Performing Arts med handledare Jonas Myrstrand.

Kursens deltagare blev under handledning av Jonas Myrstrand (immersiv filmare och producent) och teknikassistent Josefin Holmström, introducerade till VR-tekniken: Oculus quest 2 VR headsets och INSTA360 ONE X2 -kamera.

Under workshopen diskuterades hur VR-tekniken kan fylla ett behov inom scenkonsten i bred beräkning. Vi undersökte även vilka möjligheter det finns för VR, inom 360-filmning, och om det kan förstärka kulturupplevelser?

Det uppstod många tankar, känslor och idéer inför utmaningen att arbeta med tekniken i sin egna verksamhet och konstnärliga skapande. Hur den kan appliceras och användas väntas att se. Deltagarna har nu lånat hem VR utrustningen och kommer under tiden inför nästa kurstillfälle att utforska möjligheterna med VR som finns för just de att använda.

Vi vill tacka Jonas för denna ”learning by doing” unika upplevelse och SITE för gästfriheten!

Kursen är en praktisk implementering av VR metoden som vi tränade på inom ramen för Bridging Digital Erasmus+ i samarbete med Instytut Kultury Miejskiej Fablevision och Hellenic Adult Education Association

Medfinansierat av

Disclaimer 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”