För att stärka och stötta press- och mediefriheten och undersökande journalistik så finns nu en utlysning från EU-kommissionen med tre insatser.

  1. Pilotprojekt för att skydda press- och mediefrihet

Första insatsen handlar om skyddet av press- och mediefrihet. Organisationer som arbetar för journalisters frihet kan söka det här stödet på 1,5 miljoner Euro. Ansökan för stödet ska innehålla 7 olika delar, bland annat en beskrivning av en skyddsmekanism för mediefrihet, en beskrivning av de resurser som skulle krävas, beskrivning av vilken typ av samarbete samt eventuella partners som skulle behövas.

  1. Gränsöverskridande fond för undersökande journalistik

Den andra insatsen handlar om att stöda undersökande journalistik och stödet är på 1,4 miljoner Euro. Journalisterna ska vara från minst två deltagande länder, för att kunna lyfta frågor som är av intresse för flera medlemsländer.

  1. Pilotprojekt: Stöd till undersökande journalistik och mediefrihet inom EU

Den tredje insatsen handlar om att genomföra stödaktiviteter för att stötta självständig, kollaborativ journalistik och mediefrihet inom de europeiska medlemsstaterna. Dessutom ska denna insats hjälpa med att lyfta vikten av mediefrihet, kvalitet och etisk journalistik för demokrati. 3-5 ansökningar om totalt 1,275 Euro.

Sista ansökningsdag: 27 september 2019.

Budget för de tre insatserna totalt: 4,175 miljoner Euro.

Perioden för projekten är ett år (12 månader). Mer information om utlysningarna samt ansökningskrav finns på Kulturrådets hemsida.