Genom EU-kommissionens pilotsatsning Music Moves Europe ges stöd till musiksektorn. Stöden kan komma att bli del av nästa Kreativa Europa 2021-2027. Just nu finns 2 öppna utlysningar:

1. Studie om hela och välmående för musikskapare i Europa/Study on health and well-being of music creators
Stöd ges till en forskningsstudie om vilka hälsorisker som finns inom musikeryrket. I studien ska det finnas en kartläggning av initiativ inom EU:s medlemsstater som motverkar hälsoproblem. Studien ska identifiera framgångsrika initiativ och erfarenheter. Det ska finnas möjliga lösningar för att stärka långsiktigt välmående och god arbetsmiljö för musiker och musikskapare. Privata eller offentliga organisationer kan söka, antingen enskilt eller med andra organisationer. En ansökan beviljas 150 000 Euro och tiden för studiens genomförande är maximum 14 månader. Sista ansökningsdag är 3 februari 2020 klockan 13.00. Läs mer om detta utlysning och ansök HÄR!

2.  Samarbete mellan mindre musikscener/Co-operations of small music venues
Detta stöd ges till samarbete mellan mindre musikscener, det vill säga en scen som kan ta emot högst 400 personer. Målet är att stimulera innovativa samarbetsmodeller och stärka livescenernas roll i lokalsamhället. Stödet kan antingen ges till samarbeten mellan mindre scener eller till samarbeten mellan mindre scener och offentliga aktörer (t.ex. kommun eller region). Den totala summan för denna utlysning är 600 000 Euro, och ges till ca 15 projekt. Det går att söka olika summor beroende på hur partnerskapet ser ut. Privata eller offentliga organisationer kan söka, alternativt ett konsortium av organisationer från minst två länder som deltar i Kreativa Europa. Sista ansökningsdag är 16 december 2019 klockan 13.00. läs mer om denna utlysning och ansök HÄR!

Läs mer på Kulturrådets hemsida om kommande utlysningar.