Skådespelare inom den fria scenkonsten kan få tillgång till och lära sig använda Virtual Reality i sina produktioner!
I augusti 2022 arrangerade Intercult en workshop i Göteborg på Gothenburg Studios med vår konstnärliga ledare, filmkurator och immersiva producent Jonas Myrstrand.
Under två dagar fick 3 deltagare från en teatergrupp utforska och lära sig de möjligheter som VR/360 filmning kan tillföra scenkonstområdet. I slutet av workshopen hade deltagarna spelat in scener från sitt uppträdande med en Insta360-kamera och hade även börjat redigera materialet via tillhörande app!
Teamet på Intercult vill genom projektet Bridging Digital visa att VR-tekniken inte behöver vara komplicerad, dyr eller otillgänglig – den kan användas av de som arbetar utanför de stora institutionerna.
Vi vill tacka våra fantastiska deltagare och vår ledare Jonas Myrstrand för en lärorik workshop!
Här kan du se bilder från workshopdagarna:

Disclaimer 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”