S.O.S. Climate Waterfront är ett interdisciplinärt projekt bestående av 10 parter från Portugal, Turkiet, Nederländerna, Grekland, Polen och Sverige. Projektet syftar till att ta fram strategier och metoder för att skapa hållbar infrastruktur och stadsplanering i sjönära områden i Europa. Intercult är med och representerar det kulturella perspektivet i projektet. Under september har Intercult haft besök av Anna Ragasová och Mohammed Boubezari, som har arbetat med en hemsida och en kommunikationsrapport inom ramen för projektet. Anna och Mohammed var i Stockholm på en så kallad secondment, en praktikmånad i ett partnerland. Intercult har tidigare deltagit i två secondments i Lissabon i mars samt Gdansk i juni 2019. Projektet finansieras med stöd från Horisont 2020 Marie Sklodowska-Curie (RISE). Nästa stopp blir Thessaloniki 14-25 oktober 2019. Månaden i Thessaloniki var öppen för registrering, och utöver deltagare från partnerländer och andra länder så kommer studenter inom arkitektur, stadsutveckling, miljö, klimat och kultur att delta. Läs mer om S.O.S. Climate Waterfront på projektets hemsida.

Mohammed Boubezari, arkitektforskare vid Lusofóna University i Lissabon. Mohammed tog sin doktorand-examen i arkitektur vid universitet i Nantes, med inriktning arkitektoniska och urbana miljöer.

Han arbetade som projektkoordinator vid Parque EXPO där han studerade Algiers PDAU (Urban Planning Project and Strategy) från 2013 till 2017, med en vision för 20 år 2015-2035. Han har arbetat som projektledare med förberedelserna av ”Rehabilitation Operations of the Medina of Meknes in Morocco” för B.E.I.

Han har medverkat i olika studier, däribland ”mediated sociability at the beginning of Internet practices”. Han arbetade med ljud och ljudlandskap i befolkade miljöer, och den avhandlingen finns publicerad. Han har ansökt om patent på en metod som handlar om ljudlandskap. Han är en internationell konsult i ljudlandskap, och var konsult för Wilaya of Algiers och CNERU vad gällde planen för Algiers (Plan of Algiers) från 2017 till början av 2019.

Anna Ragasová, doktorand-student i kommunikationsvetenskap vid Lusofóna University i Lissabon och webb-journalist för JOJ-television i Slovakien.

Anna har alltid varit intresserad av media och kommunikation. Hon jobbade till en början för lokaltidningen under gymnasiet, vilket i sin tur ledde till att hon valde att studera media och kommunikation och jobbade med ett projekt om medie-innehåll och dess påverkan på unga människor. Efter studierna arbetade hon inom olika kommunikativa fält, däribland PR och marknadsföring och skapade kommunikationsstrategier för olika företag, både i hemlandet Slovakien och utomlands. Nuvarande arbetar hon vid Slovakiens största Tv-bolag och strävar efter att ta sin fil. Doktor  i kommunikation.