Batumi Webinar: The Golden Balance – Between Artistic Expression and Cultural Heritage Preservation

2020-12-08T09:56:58+00:00

After more than a year of artistic collaboration with Georgia and the city of Batumi, Intercult invites you to a conversation with artists and city planners in Batumi, Gdansk and Stockholm. During the past months all three cities have been investigating the preservation and revitalisation of cultural heritage. Taking into consideration the current situation in [...]

Batumi Webinar: The Golden Balance – Between Artistic Expression and Cultural Heritage Preservation2020-12-08T09:56:58+00:00

Webbinarium 2 december kl. 14.00 : Tidsflanörer: Stockholm, en vattenstad i förvandling

2020-12-10T14:30:52+00:00

Välkommen till en eftermiddag där bruset från arbetet vid Stockholms hamnar och pirer bytts mot ekon av minnen mot husfasaderna. I ett spännande samtal mellan konstnärer och stadsplanerare vill i detta webinarium undersöka: -Sätter stadsplanerare i Stockholm värde på dessa områden och på minnen som finns där?  -Vilken roll kan konstnärer spela för en [...]

Webbinarium 2 december kl. 14.00 : Tidsflanörer: Stockholm, en vattenstad i förvandling2020-12-10T14:30:52+00:00

The Future of the European Project: Hur kan den svenska kultursektorn påverka EUs kulturpolitik? 2017

2018-06-28T09:33:21+00:00

TACK ALLA DELTAGARE I KONFERENSEN! Den 21 september arrangerar Intercult/ Europa Direkt Intercult konferensen The Future of the European Project: White Paper and the importance of Culture for the EU. Konferensens deltagare ska diskutera kulturens roll i vårt framtida Europa och hur vi kan kanalisera vårt kulturarbete för att stärka EU projektet. Bland konferensens talare [...]

The Future of the European Project: Hur kan den svenska kultursektorn påverka EUs kulturpolitik? 20172018-06-28T09:33:21+00:00

Audience Links Xchange conference on audience development – a follow up of the conference and seminar February 22 & 23 2017

2018-06-28T09:28:16+00:00

The Audience Links Xchange conference offered a very good stage for our experts from the Baltic Sea Region to present the activities they are implementing to foster local participatory processes but also to network with other cultural professionals coming from all over Europe and to get in contact with good practices and constructive failures related [...]

Audience Links Xchange conference on audience development – a follow up of the conference and seminar February 22 & 23 20172018-06-28T09:28:16+00:00

Hur kan vi påverka europeisk kulturpolitik från Eskilstuna? Är vi beroende av Europa?

2018-06-28T10:02:26+00:00

Det pågår en intensiv lobbying i Europa för en tydligare markering av kulturens roll i europeisk politik. Kultursektorn driver en kampanj för att i god tid innan en ny EU budget tas fram påverka politiker i EU Parlamentet till att förstå kulturens roll och värde för Europas framtid. Det immateriella värdet ska så klart omsättas [...]

Hur kan vi påverka europeisk kulturpolitik från Eskilstuna? Är vi beroende av Europa?2018-06-28T10:02:26+00:00

Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet

2018-06-28T09:56:57+00:00

Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta [...]

Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet2018-06-28T09:56:57+00:00

Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner

2018-06-28T09:57:37+00:00

Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella [...]

Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner2018-06-28T09:57:37+00:00

Kultur i externa relationer- med sikte på Ryssland

2018-06-28T10:00:44+00:00

Kultur är en strategisk del av utrikespolitiken i EU inte minst med sikte på att skapa öppna samhällen, förebygga och lösa konflikter, främja Europas kulturella mångfald.  Kulturdiplomati omvärderas nu i Europa från att vara landsfrämjande till att ha en tyngre roll i sökandet efter lösningar på problem som har både kulturell och social bakgrund. En [...]

Kultur i externa relationer- med sikte på Ryssland2018-06-28T10:00:44+00:00

”Att knäcka formeln” Erasmus+ som verktyg för interkulturell dialog

2018-06-20T11:02:25+00:00

I april 2016 anordnade Intercult ett seminarium med sikte på EU programmet Erasmus+.  Huvudtalare var Mattias Desac från Art Culture & Society som bland annat har erfarenhet av att ha rott i hamn ett Erasmus+ projekt för ungdomar. Seminariet behandlande även hur Erasmus + kan användas för vuxna och äldre. Exempel på detta är [...]

”Att knäcka formeln” Erasmus+ som verktyg för interkulturell dialog2018-06-20T11:02:25+00:00
Till toppen