Kulturen har en avgörande betydelse för Europas framtid och fungerar som en levande resurs för samhälle och ekonomi. Kulturens roll är därför viktig för de utmaningar den pågående Coronapandemin bär med sig inför framtiden och kräver en samordnad åtgärd för att fungera som en resurs i dessa kristider.
Cultural deal for Europe är en uppmaning från det europeiska kultursamhället att erkänna och inkludera kulturen i det europeiska projektet för att forma framtiden. Den gemensamma strategin för Culture Deal for Europe är framtagen av Culture Action Europe, European Cultural Foundation och Europa Nostra. Syftet är at att integrera kulturen i alla politikområden, från den gröna övergången till digitaliseringen. Fokus ligger både på att underlätta kulturens bidrag till Europas hållbara utveckling och att ge sektorn trovärdighet och resurser för att förverkliga dess fulla potential.
Cultural Deal for Europe avser bland annat att ägna minst 2% av EU:s återhämtningskraft åt kulturen, att nationella europeiska återhämtningsplaner måste visa relevans för kultur, Inkludering av kulturen i agenda 2030 för hållbar utveckling, European Green Deal och andra relevanta EU- program samt relevant stöd till kulturarbetare.
Intercult är stolta av att ha skrivit under det nordiska kapitlet av Cultural Deal for Europe tillsammans med Blivande (SE), Cirkus Syd (SE), Danish Centre for Arts & Interculture – CKI (DK), iLDance (SE), Insitut for (X) (DK), Konstepidemin (SE), Maltfabrikken (DK), Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret (DK), Region Västra Gotaland (SE), Riksteatern (SE), Röda Sten Konsthall (SE), TILLT (SE) samt Trans Europe Halles (SE). Det är viktigt för kulturaktörer i Norden att våra värderingar är inkluderade, med sådana ledord som solidaritet, kreativitet, samarbete och inkludering.
I panelen träffas deltagande svenska kulturoperatörer för ett samtal om vad detta nordiska samarbete bär med sig för ekonomiska, politiska, tekniska och sociala utmaningar och möjligheter i Sverige.
Datum och tid: 30 April  kl 14.00-15.30

Gäster:
Niels Righolt, CKI Denmark, Vice ordförande i Culture Action Europe
Karin Lundmark, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Hanna Olsson, International Resource Office (IRO) Trans Europe Halles | www.teh.net
Hugi Ásgeirsson, Blivande
Johanna Ivstedt, iLDance
Samtalsledare: Iwona Preis, VD Intercult
Gå till Facebook- evenemanget HÄR!
Läs mer om initaivet på Culture Action Europes hemsida
Välkomna!
Samtalet kommer att livestreamas på Intercults Facebooksida