Vem infriar löftet om en ny väg? Sammanfattning av webbinariet om ett nytt Europeiskt Bauhaus

Den 27/4 höll vi på europa direkt Stockholm ett webbinarium där EU- kommissionens nya intiativ om ett nytt Europeiskt Bauhaus var temat för samtalet.

Samtalsledare var Pernilla Glaser och paneldeltagande var Hugi Ásgeirsson- Blivande, Klas Girnell- Göteborgs universitet, Kersti Berggren- Europa Nostra Sverige och Marlene A Johansson- RISE.

 

Vad handlar New European Bauhaus om egentligen , är det ett kulturellt projekt där flera pusselbitar sätts ihop och ska bilda en framtida strategi ? Detta finns det inget givet svar på, men i detta samtal diskuterade vi hur  vi som kulturaktörer, innovatörer, entreprenörer och forskare ska tänka att detta koncept är och behöver vara för att skapa ett hållbart tänkande, och därmed en hållbar framtid.

Konceptet Bauhaus grundades av Walter Gropius i Tyskland på 1920 talet och underströk det tvärdiciplinära mellan hantverk, innovation och framtidstänkande genom pedagogik. EU:s  nya gröna giv- dvs Europas mål om en fossilfri framtid har haft denna rörelse i åtanke, för att skapa en mötesplats för framtida sätt att leva i ett tvärsektionellt arbete mellan kultur, konst, social inkludering, vetenskap och teknik. Med detta intiativ uppmuntras vi till ett kollektivt arbete för en hållbar och vacker framtid.

Kulturen har fått backa från strukturfonder och det har svårt att se hur man kan pressa kulturen i andra samhällsområden. Men med New European Bauhaus är äntligen kulturen helt i fokus!

Medverkande i samtalet var enade om att det mest intressanta med detta intiativ är just Bauhaus och att” göra verkstad” som ett nytt kulturellt projekt. Att kulturen  och kreativa näringar är central i detta projekt för att bygga ett nytt hållbart samhälle är väldigt intressant.

Marlene Johanson menar att kulturens roll i detta skapar en möjlighet mellan byggnader och den byggda miljön där människor vill bo och leva.  Marlene menar även att det måste vara tydligt  att alla är inbjudna till detta och att det inte endast handlar om stadsplanering eller byggsektorn. För att möjliggöra detta krävs onekligen en folkrörelse, men vad man mer kan göra är svårt att säga.

Klas Girnell pratade bland annat om vilken roll kulturinstitutioner och museum har i detta intiativ. Han menade på att demokratin och medborgardialogen är väldigt viktig, hur vi lever tillsammans där det sociala och klimathållbara går ihop. Här behövs just museum som en plats för människor att samlas kring detta och kan fungera som en motor för den lokala utvecklingen.

Hugi Ásgeirsson  tryckte på det organiska användandet av det gamla för att skapa något nytt, där politiken behöver en öppning för att nå ut till flera. Man måste prata om denna gröna omställning ur en kulturvinkel- där den inkluderas i detta större koncept i hur vi lever tillsammans. Hugi menar även att det faktiska arbetet och samarbetet i det kräver att man tar bort fokus från effektivitet och tid och istället fokuserar mer på syftet kring att arbeta med den lokala kompetens som finns för att tillsammans skapa nya metoder. Vi kan inte bara tänka kring deduktiva lösningar, och tänka efter behov- sedan lösning, utan se efter behov och lösningar samtidigt ,vilket kräver öppenhet.

Kersti Berggren som representerar kulturarvssektorn menar att estetik kan vara ett lite farligt ord att använda i detta sammanhang, då det lätt kan bli en sammankoppling mellan det gamla och vackra, det som är värt att spara- Bauhaus använde sin estetik för massproduktion, goda produkter som skulle kunna komma fler till godo. Möjligen kan det vara en förklaring men annars kan det vara lite svårt att förstå varför EU har valt denna rörelse som ledande för Europas framtid.

Kersti och Hugi nämner båda att de hoppas på att Sverige och norden börjar samarbeta mer och att resten av Europa ser att det finns ett norden och vice versa. Man har ambitioner om samverkan, men ofta samarbetar europeiska länder med sina grannar. Finland är mycket engagerade i detta projekt- men Sverige behöver synas mer i detta.

 

Detta initiativ är utan tvekan väldigt intressant och har i framtiden möjlighet att inkludera kulturen mot en grönare framtid, demokrati och medborgarengagemang, vilket vi på Intercult ser mycket fram emot att se mer av! Vi hoppas på att följa upp detta samtal när i framtiden och se vad som har skapats inom ramarna för ett nytt europeiskt Bauhaus, både lokalt och runt om i Europa!

 

Se hela samtalet på Intercults Facebooksida!

Här kan du läsa mer om initiativet om ett nytt Europeiskt Bauhaus.