#EuropeforCulture

Vidga dina filmvyer genom Katalogen!

Katalogen är ett gemensamt samarbete mellan 22 europeiska filmarkiv som samlar över 50 kort- och långfilmer i en kombination av  välkända filmer  och mindre kända skatter. Detta för att skapa en färgstark palett av europeisk filmhistorisk inspiration.

Projektet är en del av initiativet En säsong med klassisk film, som består av en rad  kostnadsfria visningar av klassiska filmer mellan december 2020 och juni 2021 i hela Europa. Detta inte minst för att öka medvetenheten om arbetet i europeiska nationella och regionala filmarkiv, särskilt bland unga vuxna, som en del av Kreativa Europa MEDIAs målsättning och syfte. Se katalogen här!