I_Improve (2018-2021) är ett projekt tillsammans med 6 medlemmar från plattformen River//Cities. Partnerskapet består av 6 medlemmar ur plattformen som befinner sig i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, Polen och Litauen. Det gemensamma syftet är att främja publikutveckling genom kultur, med fokus på sjönära städer. Projektet är finansierat av Erasmus+, Strategiska Partnerskap.

Mellan 20-22 November organiserades det tredje transnationella partnermötet inom projektet I_Improve. Mötet organiserades av Wiener SPÖ Bildung och hölls i Wien. Målet med det här mötet var att diskutera varje organisations lärandeprocess, spridningen av projektresultaten samt diskutera våra nästa steg inom projektet.

Vi diskuterade reflektivt lärande, där varje partner fick kartlägga sitt arbete i projektet genom en tidslinje: vad har hänt? När har vi träffat våra changemakers? Varje partner presenterade material från projektet och hur de arbetar lokalt för att sprida och förankra projektresultatet. Kartläggningen fungerade också som ett sätt för att hitta en gemensam utgångspunkt som partners i projektet. Vi pratade också om de olika organisationernas mål, syften, utmaningar och hinder ur ett organisatoriskt perspektiv. För Intercults del pratade vi om internationellt samarbete och projektbaserat arbete som vår organisations kärna. Vårt mål är att skapa en praxis baserad på en metod som kan stärka kvinnor som arbetar inom kultursektorn och hjälpa dem att utveckla sin ledarskapsförmåga. För att skapa metoden studerar vi och lär oss av våra changemakers. 

I_Improve handlar till stor del om informellt lärande – vi lär oss genom att se hur de olika organisationerna arbetar. Det är av stor vikt att se varje utmaning som viktig och naturlig, och se till att vi arbetar med utmaningarna som en del av lärandeprocessen. En utmaning är att parterna skiljer sig dels i storlek, och dels i syfte och funktion. Detta leder i sin tur till intressanta interaktioner mellan changemakers inom I_Improve. Eftersom att alla partner deltar i projektet med olika förutsättningar, möjliggör det att alla kan plocka upp olika kunskaper och lärdomar. En annan utmaning är att vissa organisationer fann det enklare att få kunskaper genom formellt lärande, än från informellt lärande. Detta är ett intressant samspel i projektets process.

Värdorganisationen Wiener SPÖ Bildung är ett studieförbund i Wien som håller i seminarier, föreläsningar och bedriver utbildningsevenemang. De arrangerar också varje år vattenfestivalen Donauinselfest, som drar till sig ca 3 miljoner besökare årligen. Donauinselfest är världens största utomhus-musikfestival. Inom ramen för projektet I_Improve utvecklar Wiener SPÖ ett lokalt projekt tillsammans med österrikiske konstnären Karl Kilian. Genom projektet “Benchmarking”, vill Wiener SPÖ tillsammans med konstnären återskapa en plats för umgänge och samtal i staden, genom att måla om och rusta upp några bänkar längs Donaukanalen. Vem som helst kan vara med och arbeta med bänkarna.

Dagarna i Wien var fullspäckade av idéutbyten, samtal och planering.

Fotograf: Tom Peschat

I_Improve är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som stöds av Erasmus+ Strategiska Partnerskap. Projektet pågår mellan 2018 till 2021.

 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”