Memory of Water 2018-20202019-01-08T13:19:55+00:00

Memory of Water 

Intercult är initiativtagare till projektet Memory of Water, tillsammans med 5 partners i Europa. Syftet med projektet är att skapa en ny europeisk dialog om framtidens Europa. Genom projektet kommer vi att nå lokalsamhällen, myndigheter, medborgare, stadsplanerare, arkitekter och akademiker på olika platser Europa. Med fokus på utveckling av post-industriella kustområden kommer Memory of Water utforska tre viktiga teman: minne och kulturarv, tillgång och inkludering och miljöansvar och påverkan.

Deltagare från Sverige: 

  • Jonas Myrstrand, manusförfattare, regissör, filmlärare och filmcurator. Grundare av Studio Jox.

Bakgrund
Europas varv, textilfabriker och andra tillverkningsindustrier har näst intill försvunnit under modern tid. Övergivna industriella byggnader och folkminnen förknipppade med dessa platser är ett viktigt materiellt och immateriellt arv i vår historia. Frågan ”vad kommer härnäst?” utforskas av artister i Europa och engagerar lokala invånare från olika kulturer, politiker och stadsplanerare för att ifrågasätta politik och skapa debatt. Memory of Water samlar Belgien, Grekland, Irland, Polen, Skottland, Sverige och cyberspace för att utforska frågan genom kreativa uttryck och interaktion: ”Vad kommer härnäst för Europas post-industriella kustområden?”

I partnerstäderna Gdansk, Govan, Levadia, Limerick, Ostende, Göteborg och Stockholm samlas konstnärer, kulturorganisationer, institutioner och myndigheter – anslutna via det pan-europeiska nätverket River//Cities – för att tillsammans lära och dela erfarenheter med stöd från Kreativa Europa. Kan vi lära av våra partner-städer som lyckats leverera samhällen där ekosystem och kulturarv respekteras samtidigt som den lokala ekonomin får stöd? Kan konstnärer förändra och förmedla nya perspektiv för de partnerstäder som kämpar med frågor om ägarskap, omtvistade utrymmen, homogena grupper och gentrifiering?

MOW riktar sig till en bred publik; från konstnärer till arkitekter och samhällsplanerare till beslutsfattare. Med avstamp i lokalsamhällens kunskap och lokalkännedom skapar Memory of Water ett program av 9 tvärsektoriella City labs, 6 internationella konstnärs- residenser och 19 konstnärliga produktioner med publika framträdanden där fokus ligger på kapacitet-byggande, transnationell mobilitet och publikutveckling. Tillsammans skapar vi processer med stor mångfald av deltagande – konstnärligt ledda och med fokus på den lokala publiken. Mötet i Memory of Water skapar och tillhandahåller kreativa och europeiska lösningar och strategier att diskutera på lokal nivå.

Nyheter

Partners
Intercult, lead partner
Baltic Sea Cultural Centre, Polen
Ostende stad, Belgien
Municipality of Levadia, Grekland
Ormston House, Irland
Fablevision, Storbritannien

Finansiering