tobiassjöberg

2023-02-03T10:16:09+00:00

. Tobias Sjöberg, f. 1979, är utbildad på bildkonstakademin i Helsingfors, Goldsmiths i London och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hans arbete berör återkommande frågor kring våra samtida världsåskådningsperspektiv. Hur formar och omformar vi vår världsbild utifrån det helt självupplevda? Sjöberg arbetar med måleri, ofta med akvarell. Hans senaste separatutställning Trädgård för de blinda, [...]

tobiassjöberg2023-02-03T10:16:09+00:00

2023-01-30T12:03:04+00:00

. Gülbeden Kulbay är en tvärvetenskaplig konstnär baserad i Stockholm, Sverige. Med en karriär som sträcker sig över 19 år, inkluderar hennes varierade konstnärliga verksamhet performance, samhällsengagerad konst och kulinariska handlingar. I kärnan av hennes arbete finner man frågor och utforskningar av kroppen; av närvaro och sensuell upplevelse; att ansluta till andra kroppar, [...]

2023-01-30T12:03:04+00:00

åsacederqvist

2023-01-25T14:12:28+00:00

. Åsa Cederqvist arbetar multidisciplinärt, i dialog med levande material, ny teknik och arkivmaterial, med rumsliga installationer och ett slags digitalt och materiellt komposterande. Återkommande undersöker hon människans instinkter, beteenden och de samhälleliga infrastrukturer vi förväntas leva inom. Hon är utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Mellan 2010–2020 var hon lektor i konst [...]

åsacederqvist2023-01-25T14:12:28+00:00

2023-01-24T11:50:44+00:00

. Jonna Kina är en multidisciplinär konstnär verksam i Helsingfors. Hennes verk utforskar gränserna mellan verkligheten och det artificiella, mellan betraktaren och konstverket, och ljudets förmåga att översättas i andra sinnesintryck. Jonna är utbildad vid Finska Konstakademien och Aalto universitet, New Yorks School of Visual Arts och Bezalel Academy of Art and Design [...]

2023-01-24T11:50:44+00:00

2023-01-25T14:08:30+00:00

. Jan Manker är målare och grafiker född i Stockholm 1941. Han är utbildad vid Stockholms universitet och vid Konsthögskolan, och har senare arbetat som lärare vid konstfack och som intendent för Sveriges Allmänna konstförening, Konstens Hus Luleå. Han var även med att skapa och driva Grafikens Hus. Manker har arbetat med de [...]

2023-01-25T14:08:30+00:00

2023-01-24T10:54:38+00:00

. Martin Christensen är konstnär och kreativ direktör verksam inom samtidskonst, scenkonst samt digital visualisering och produktion. Han är utbildad i konst vid Kungliga Konsthögskolan och data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, och har kombinerat dessa i arbetet som lärare och konsult i 3D-teknik på Kungl. Konsthögskolan. Han driver sen 2010 Martin Christensen [...]

2023-01-24T10:54:38+00:00

2023-01-24T10:57:15+00:00

. Marika af Trolle är en multidisciplinär konstnär som kombinerar bild, foto, datateknik, ljud, video och installationer med traditionella konstformer. Marika är en pionjär inom det digitala skapandet, då hon sedan 1983 skapat digitala bilder i programmet Paintbox, långt innan dagens bildbehandlingsprogram. Verken har ställts ut på bland annat Moderna museet i Stockholm, [...]

2023-01-24T10:57:15+00:00

2023-01-24T10:43:37+00:00

. Farvash är performancekonstnär med bakgrund i kemi och materialvetenskap. Razavi är utbildad på KTH, Konstfack och Royal college of Art i London, och har själv undervisa både i London samt KTH och konstfack. Farvash har genomfört performanceverk på bland annat Fringe Festival Stockholm,  RCA2020, Science museum i London samt haft konstnär residens [...]

2023-01-24T10:43:37+00:00

2023-01-24T10:34:51+00:00

. Anna Gerge är en skulptör, målare och grafiker som doktorerat i bildterapi 2018 vid Aalborgs universitet i Danmark. Gerge har under sitt konstnärskap haft separata utställningar och medverkat i många samlingsutställningar. Gerge är även författare och har skrivit flera böcker om meditation, kreativitet och psykoterapeutiskt arbete. Gerge använder ofta det till synes [...]

2023-01-24T10:34:51+00:00

Värmdö

2023-01-11T17:08:16+00:00

VÄRMDÖ Värmdö är den näst största kommunen i Stockholmsregionen och omfattar en stor del av den södra inner- och ytterskärgården.Den första skriftliga omnämningen kommer från 1314, då namnet stavades Wermdö. Namnet tros hänga ihop med en farled i området som hette Vindö ström och som var känd för att den förblev isfri länge under vintern. [...]

Värmdö2023-01-11T17:08:16+00:00
Till toppen