Your Europe, Your Say! 2022

2022-04-11T10:34:15+00:00

Your Europe, Your Say! (YEYS) är ett ungdomsevent som anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i Bryssel. Uppdraget är att låta unga människor uttrycka sina idéer om EU och den framtid de vill ha. I år 2022 var fokuset på desinformation och betydelsen att vara källkritisk. 31 mars - 01 april 2022 deltog [...]

Your Europe, Your Say! 20222022-04-11T10:34:15+00:00

Woven Network Sweden – Utställning: Mirjam Hector

2022-04-07T11:20:57+00:00

Mirjam Hector - Covid Titel: Covid I, Covid II (exclusive för den fysiska utställning) Typ: Videoverk, 2022 Tid: 13.46 (+ 17.38)  Totalt: 31 min Om verket: ”Hur har covid påverkat dig?” var den fråga Mirjam Hector ställde till två kvinnor. Ingen av dem hade vid tidpunkten smittats av Covid, inte heller hade [...]

Woven Network Sweden – Utställning: Mirjam Hector2022-04-07T11:20:57+00:00

Euroscola on-line 2022!

2022-02-21T15:41:47+00:00

Europaparlamentet startade år 1990 Euroscola-projektet som gjorde det möjligt för hundratusentals gymnasieelever att delta i en simuleringsövning av Europaparlamentets ledamöters arbete. Nu kan du, dina vänner och er skolklass representera Sverige i Euroscola on-line under vårterminen och diskutera frågor som avgörs på EU-nivå tillsammans med lärare och elever från EU:s 26 andra medlemsländer! Datum och tema [...]

Euroscola on-line 2022!2022-02-21T15:41:47+00:00

Europaåret för unga 2022 – MUCF blir internationell samordnare

2022-02-07T11:48:16+00:00

Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU. Under året 2022 kommer hela EU engagera sig i frågor som rör unga: belysa hur de gröna och digitala övergångarna inom EU erbjuder möjligheter för unga, stödja unga, speciellt de  med begränsade möjligheter att få relevant kunskap [...]

Europaåret för unga 2022 – MUCF blir internationell samordnare2022-02-07T11:48:16+00:00
Till toppen