Kreativa Europa Desk Kultur/Kulturrådet har intervjuat Iwona Preis, VD på Intercult, om Kreativa Europaprojekt Memory of Water.

2022-05-08T15:13:54+00:00

Kreativa Europa Desk Kultur/Kulturrådet har intervjuat Iwona Preis, VD på Intercult, om vårat Kreativa Europaprojekt Memory of Water.

Memory of Water är ett konstnärslett projekt som utforskar vilken påverkan konstnärer kan ha på post-industriella och sjönära områden i Europa. Konstnärer från flera europeiska länder samarbetade med stads- och kulturplanerare, politiker och engagerade kulturorganisationer för att skapa inkluderande evenemang och konstnärliga interventioner i de havsnära städerna Levadia, Gdańsk, Govan, Limerick och Stockholm.
 
📌Mer om projektet hittar ni via denna länk: https://memoryofwater.online
 
Hur fick ni idén om att samarbeta i projektet?
 
Kontakten med inspirerande kulturarvsmiljöer som Lindholmens varv i Göteborg via filmaren Jonas Myrstrand, vandringar i Frihamnen och Tegelvikshamnen i Stockholm, som är en vattenstad i radikal förvandling, är några utav många exempel som gav upphov till nya tankar och idéer om projektets tematiska område.
 
Vad har det gett er av att vara med i samarbetet?
 
Projektets långsiktiga mål har varit att skapa ett nytt nätverk för samarbete mellan kulturorganisationer, konstnärer och lokala beslutsfattare för att bli mer politiskt inblandade i planering av nya områden, framförallt i havsnära städer, säger projektledaren Iwona Preis.
 
Andra frågor som besvarades under intervjun var: Vad var er roll i projektet? Nu när projektet är avslutat, vad händer nu? Kommer det att bli någon fortsättning av samarbetet? Har du några tips till andra om vill söka inom Kreativa Europa?
 
📌Ni finner artikeln på Kreativa Europa Desk Kultur Facebook sida:
 
 
📌Mer om projektet Memory of Water:
 
 
Till toppen