Europeiska kommissionen har efterlyst en ”innovativ och estetisk” strategi för att fullt ut förverkliga Green New Deal i människors liv. Med fokus på design, hållbarhet och investeringar syftar ett nytt europeiskt Bauhaus till att vara ett tvärsnittsprojekt som förvandlar miljömässiga, ekonomiska och kulturella mål för Europa.

EU- Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen antydde först uppställningen av ett ”nytt europeiskt Bauhaus  som  ett samarbete  där arkitekter, konstnärer, studenter, ingenjörer, designers arbetar tillsammans” under hennes tal om unionens tillstånd den 16 september. En månad senare följde hon upp detta tillkännagivande och betonade behovet av en systemförändring för att hantera utsläppsminskningar och energifattigdom.

Projektets leveransfas kommer att fokusera på att utveckla fem nya europeiska Bauhaus-projekt i EU: s medlemsstater som syftar till hållbarhet genom skärningspunkten mellan konst och kultur och respektive anpassning till lokala förhållanden, med uppmärksamhet åt naturliga byggmaterial, energieffektivitet, demografi, framtidsinriktad rörlighet eller resurseffektiv digital innovation. Initiativet syftar till att starta ett omfattande samarbete med den kreativa sektorn inom Europa och kan vara ett lovande sätt för integrering av kultur inom olika politikområden.

Kultur är en tvärgående fråga som utgör en grundpelare för hållbar utveckling. Kultur är också viktigt för att utforska och ifrågasätta nuvarande, komplexa utmaningar, för att undersöka vårt ömsesidiga beroende av miljön. Även i syfte att föra samman människors kollektiva liv. Idén kring detta är tämligen vag och lös i sin nuvarande form. Man har ännu inte en budget planerad, och projektet väcker en del frågor och kontroverser, är detta rätt väg för att inkludera kulturen för en grönare framtid?

Läs mer om debatten på Culture action Europes hemsida.