Hem2019-04-30T08:19:45+00:00

Det här är Intercult

Intercult är ett fristående resurs- och produktionscentrum för kultur med fokus på internationella och interkulturella samarbeten. Vi är ett nav för internationell expertis för svenska kulturaktörer. Visionen är att synliggöra kulturens roll som förändrande handling i mänsklig- och samhällelig utveckling. Att lyfta fram internationell och interkulturell kompetens. Att länka kulturinstitutioner och organisationer till projekt i samarbete med europeiska organisationer. Att skapa Access till Europa, för oss och för er!
Välkommen att ansluta dig till vår resa!

European Resource Center

Access Europa

Europa Direct Intercult

River//Cities

I_Improve

Memory of Water