Hem2021-02-09T14:56:10+00:00

Det här är Intercult

Intercult är ett fristående resurs- och produktionscentrum för kultur med fokus på europeiska och transnationella samarbeten. Vi är ett nav för internationell expertis för svenska kulturaktörer. Visionen är att synliggöra kulturens roll som förändrande handling i mänsklig- och samhällelig utveckling. Att lyfta fram internationell och interkulturell kompetens. Att länka kulturinstitutioner och organisationer till projekt i samarbete med europeiska organisationer. Att skapa Access till Europa, för oss och för er!
Välkommen att ansluta dig till vår resa!
LÄS MER OM OSS

Memory of Water Story- Av Jonas Myrstrand

I projektet Memory of water har organisationer i sex europeiska städer med anknytning till vatten undersökt hur konstnärer kan påverka framtida kulturplanering och bevarandet av det postindustriella kulturarvet.
Konstnärer från de sex olika europeiska städer har samarbetat med lokala invånare och organisationer, politiker och stadsutvecklare. Jonas är filmskapare och har under projektets gång mellan 2018-2020 arbetat med att filma och dokumentera hela samarbetet och har genom sina filmer både fångat de andra deltagande konstnärernas arbete och själv skapat en filmatiserade minnen av resan genom städer där civilsamhället på ett aktivt sätt arbetar med att bevara det postindustriella arvet.

Europa Direct Intercult

Woven Network

Memory of Water

River//Cities

Connecting Georgia

I_Improve

S.O.S. Climate Waterfront

Smart Coop

Till toppen