Hemsida2022-02-09T13:46:31+00:00

Intercult creates international multidisciplinary cultural collaborations READ MORE Memory of Water 2018 - 2021 READ MORE I_IMPROVE 2018 - 2021 READ MORE S.O.S. CLIMATE
WATERFRONT
2018 - 2023 READ MORE
Connecting Georgia 2019 - 2021 READ MORE Creative Waves 2021-2022 READ MORE Bridging Digital 2021-2023 READ MORE Woven Network Nordics 2021-2022 READ MORE Woven Network Sweden 2021-2022 READ MORE Europa Direkt Stockholm 2021-2025 READ MORE

JUST NU PÅ INTERCULT

DETTA ÄR INTERCULT

Intercult är ett oberoende resurs- och produktionscentrum för kultur med fokus på europeiska och transnationella samarbeten. Vi är ett nav för internationell expertis för svenska kulturaktörer. Visionen är att synliggöra kulturens roll som en omvälvande handling i människans och samhällets utveckling. Att lyfta fram internationell och interkulturell kompetens. Koppla samman kulturinstitutioner och kulturorganisationer med projekt i samarbete med europeiska organisationer. För att skapa tillgång till Europa, för oss och för dig!

Läs mer om oss

Europa Direkt Stockholm

River//Cities

Smart Coop

Woven Network Nordic

Woven Network Sweden

Bridging Digital

Creative Waves

S.O.S. Climate Waterfront

I_Improve

Woven Network

Memory of Water

Connecting Georgia

Till toppen