Hemsida2024-02-22T21:59:14+00:00

S.O.S. CLIMATE
WATERFRONT
2018 - 2023 READ MORE
Creative Waves 2021-2022 READ MORE Bridging Digital 2021-2023 READ MORE Europa Direkt Stockholm 2021-2025 READ MORE Eyelander 2022-2024 READ MORE Skapa Scenkonst med VR 2022-2023 READ MORE Theatre in Palm 2022-2025 READ MORE

JUST NU PÅ INTERCULT

DETTA ÄR INTERCULT

Intercult är ett oberoende resurs- och produktionscentrum för kultur med fokus på europeiska och transnationella samarbeten. Vi är ett nav för internationell expertis för svenska kulturaktörer. Visionen är att synliggöra kulturens roll som en omvälvande handling i människans och samhällets utveckling. Att lyfta fram internationell och interkulturell kompetens. Koppla samman kulturinstitutioner och kulturorganisationer med projekt i samarbete med europeiska organisationer. För att skapa tillgång till Europa, för oss och för dig!

Läs mer om oss

E-ART

Theatre in Palm

Eyelander

Scenkonst med VR

Europa Direkt Stockholm

Bridging Digital

S.O.S. Climate Waterfront

River//Cities

Creative Waves

Smart Coop

Woven Network Nordic

Woven Network Sweden

I_Improve

Woven Network

Memory of Water

Connecting Georgia

Till toppen